Tema 2010/2011 "Vännerna i Kungaskogen"Vi vill skapa en trygg atmosfär i barngruppen, där barnen uppskattar varandras likheter och olikheter. Att alla blir accepterade för den man är och att barnen ser nyttan av vänskapen och kamraternas egenskaper.


Vi arbetar med temat ”Vännerna i Kungaskogen”, och boken vi utgår från heter Snick & Snack i Kungaskogen bygger en koja.
Berättelsens upphovsmän Grane / Bergmann / Lind ger på ett engagerande sätt genom sagan barnen förebilder för hur man ska vara och inte vara mot varandra. Berättelsen handlar om igelkotten Snick och ekorren Snack. Under deras gemensamma projekt att bygga en koja i skogen stöter de på nya djur och olika konflikter uppstår. Varje gång någon ska komma med i gruppen så är det dramatik. Situationerna som uppstår i boken är vad de flesta barn vittnar om sker i deras vardag.


Att vara schysst och en bra kompis är huvudbudskapet i denna saga. Samarbete och vänskap är roligt och det är viktigt att ta avstånd från utanförskap. Alltför många barn idag vet hur det känns att inte få vara med och leka. Boken visar fördelarna av att samarbeta, dela med sig, hjälpas åt och vara vänner. I Kungaskogen finns det plats för alla, och de två vännerna blir till slut sex.


RSS 2.0